Chính sách bảo hành

1. Thời gian bảo hành:

 

2. Trường hợp không được bảo hành:

 

3. Điều kiện đổi trả hàng hoặc hoàn tiền 100%:

 

Lưu ý:

 

{thong-tin-lien-he}